Çoktan Seçmeli Testler

0
31

Çoktan Seçmeli Testler

Sorulan bir testin cevabını verilen cevaplar arasından seçtiren maddelerden oluşan testlere denir.

Bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve kısmen de olsa değerlendirme düzeyindeki davranışlan

ölçmede etkilidir.

Yapılacak sınavın sonuçları öğrenci için çok önemli kararları gerektiriyorsa kullanılır. (bunun

nedeni geçerliğin, güvenirliğin ve puanlama güvenirliğinin yüksek olmasıdır)

Sınavla geniş öğrenme konuları ölçmek isteniyorsa kullanılır. Yani çok sayıda soru

sorularak kapsam geçerliği sağlanır.

Çoktan seçmeli testlerin özellikleri:

Doğru cevap verilerek bulunması istenmektedir.

Çok sayıda soru kullanılarak ve farklı hedef alanlarına ilişkin ölçme yapılabilir.

Geçerliği ve güvenirliği en yüksek sınav türüdür.

Hazırlanması uzun zaman alır, puanlaması az zaman alır.

Hazırlanması ve test maddelerinin ifadesi uzmanlık gerektirir.

Şans başarısı vardır. Konuyu hiç bilmeyen öğrenci sırf şansla cevabı bulabilir. Bu durumda

şans faktörünü ortadan kaldırmak için düzeltme formülü kullanılır.

Seçenekler öğrenci seviyesine uygun olarak belirlenir.

İlköğretim 1.2.3.4. smıflar için 3 seçenek,5.6.7.8. smıflar için 4 seçenek, daha üst seviyeleri için 5 seçenekli sorular kullanılır.

Elde edilen puanlar üzerinde istatistiki işlemler ve madde analizi yapılabilir.Viewed 7648 times

CEVAP VER