Çocuklara İlkokulda İngilizce Öğretimi

FOREIGN LANGUAGE LEARNING AT PRIMARY LEVEL

    Dünyanın globalleşmesi İngilizce’nin bir dünya dili olarak kullanılması doğrultusunda bir trende yol açmıştır,bu da bir çok çocuğun yabancı dil olarak İngilizce öğrenmesini gerektirmiştir.Son zamanlara kadar İngilizce orta okullarda bile öğretilmiyordu,ama artık bu seviye daha aşağı çekildi,bu da İngilizce öğrenme yaşının gittikçe düştüğünü göstermektedir.Yani
artık İngilizce ilk kademede verilmeye başlanmıştır,çünkü yaşça küçük çocuklar bilgiyi daha çabuk kapmaktadır.

 

English language learning as a global phenomenon

İngilizce’nin global etkisi hakkındaki en güzel örnek doğu Asya’dır.Buradaki  tüm orta sınıf insanlar çocuklarının küçük yaşta İngilizce öğrenmelerini istemiştir.Yunanistan ve Tayvan velilerin çocuklarına özel okullarda ilk ve orta kademede İngilizce öğretilmesini isteyen güzel iki örnektir. Avrupa Birliği 2001 yılını dünya diller yılı olarak ilan etti ve yabancı dil profilini aşılamak için birçok aktivite düzenledi, Avrupa Birliği diller farkını kutlamak ömür boyu öğrenmeyi sağlamak ve dili öğretme ve öğrenme ile ilgili bilgi sunmayı amaç edinmiştir. Dünyanın birçok yerinde İngilizce’nin dominant bir dil olma endişesi vardır. Mesela dünyanın birkaç ülkesinde İngilizce ikinci ulusal bir dil olarak kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa’nın birçok ülkesinde İngilizce toplum ve ailenin içine kadar girmiştir özellikle çizgi filimler televizyon film pop müzik dergi ve gazeteler aracılığıyla girmiştir. İşte bu yüzden İngilizce genellikle yabancı dil olarak tercih edilir. Tabi buda diğer dünya dillerinin geri plana atılmasına yol açmaktadır.      

Why teach a foreign language at primary level ?

Yabancı dilin öğretilmesi için en iyi koşulların sağlanması gereklidir. Bu koşullar; uygun bir şekilde eğitilmiş öğretmenlere sahip olmak düzenli bir zaman çizelgesi uygun metodoloji devamlılık ve ikinci kademeyle bağlantı, uygun materyal gözlem ve değerlendirmeyi sağlama.Dil öğretmede en önemli iki faktör öğretmenlerin dilbilimi ve pedagojik becerilere sahip olmasıdır. Dilin erken yaşlarda öğrenilmeye başlamasının ilk sebebi dil öğrenmeyle geçen toplam yıl sayısını artırmak buda zaman ve metodoloji faktörünü düşünmemiz gerektiğini ifade ediyor.Diğer bir sebepte ilk kademe öğrencilerinin duyduklarını ve gördüklerini ikinci kademe öğrencilerinden daha iyi anlama kabiliyetine sahip olmalarıdır.

 

English language learning policies of primary level

Avrupa Birliği yabancı dil öğretimi konusunda geniş bir politikaya sahiptir ve vatandaşları European language portfolio (ELP) adlı kişisel bir dökümana sahiptir.Bu doküman sayesinde diğer dilleri öğrenme konusundaki kabiliyetlerini gösterme ve diğer kültürlerle etkileşime geçebilme kolaylaşmaktadır. ELP‘nin dört tane amacı vardır.Bunlar insanları daha çok dil öğrenmeye ve hayatları boyunca bu öğrenmeyi devam ettirmeye teşvik etme öğrenme kabiliyetlerini geliştirme dil becerilerini belgeleyerek Avrupa içinde rahat hareket etmeye yardım etme ve son olarak Avrupa’da ortak kültürel bir kavrama katkıda bulunmak.Dilin politikaları arasında ilk olarak, bu politika düzenli olarak planlanmalı ve diğer ülkelerin tecrübelerinden yararlanılmalıdır.Amaçlar ve sonuçlar belirlenmelidir.İkinci olarak hükümet ve özel kurumlar öğrenme ve öğretme için gerekli kaynak ve ortamı sağlamalıdır.Üçüncü olarak sonuçlar değerlendirilmelidir.

 

Aims and objectives

Genel olarak amaç çocuğu dil öğrenmek için dil bilimsel psikolojik ve kültürel olarak hazırlamaktır. Amaçlar şu başlıklar altında toplanmıştır.Bunlar psikolojik hazırlık, dil bilimsel hazırlık ve kültürel hazırlıktır. (Sayfa 5 teki Objectives of early learning of English tablosuna bir göz at)

*Psikolojik hazırlık ( psychological preparation )

Öğretmenlerin en büyük endişesi çocuklara öğrenme iştahını salgılamak yani dersi sevdirmektir,mesela Japonya’da öğrenciyi motive etmek için İngilizce’yi eğlenceli bir hale getirmişlerdir. Demek ki yabancı dil ekstra bir yük olmamalı eğlenceli bir araç olmalıdır. Oyunlarla bir dilin öğretilmesi çok daha etkilidir,bu sayede öğrenci bir süre sonrada oyun olmadan derse motive olmayı başarabilmiştir. Öğrenciler L2 ‘nin sayesinde L1 in yapısını daha iyi anlamaya başlamakta ve buda language awareness kavramını ortaya çıkarmaktadır. Psikolojik hazırlığın diğer bir yönü de dilin farkında olmamızı sağlamasıdır,yani amaç öğrencilerin dile olan ilgi ve meraklarını ateşlemektir. (language awareness). Son zamanlarda öğrencilerde birde metacognitive awareness’da gelişim gözlenmiştir. Bu diğer dört çeşit awareness içinde şemsiye konumundadır. Bunlar language awareness, cognitive awareness, social awareness ve cultural awareness’tir. Learning awareness öğrencilerin diğer bir dili neden ve nasıl öğrenmelerini sağlayan bilinç demektir. Bu awareness tipi “fark etme, gözlemleme analiz etme karşılaştırma sonuç çıkarma ve kavramlaştırma” gibi becerileri içerir ki bunlar çocukların doğuştan gelen language acquisiton device kabiliyetleridir. Bu awareness e muhtemel bir itiraz çocukların gerekli mental olgunlukta olmamalarıdır. Halbuki çalışmalar bunun beklenenden daha iyi olduğunu göstermektedir.

*Dilbilimsel hazırlık(linguistic preparation) 

Birçok ülkede the primary elt’nin ilk amacı iletişim kurmaktır,yada communicative competence’i geliştirmektir.Amaç dil öğrenmek değil dili iletişimde nasıl kullanmayı öğretmektir.İlk olarak dilin sesleri,kafiyeleri ve tonlaması öğretilmeli ve öyle bir ortam kurulmalı ki öğrenci güvenle birkaç kelime bir şeyler konuşmak için “sıra bana gelsin” hissine kapılsın.

*Kültürel hazırlık(cultural preparation) 

Yabancı dil öğrenmenin diğer bir amacı da intercultural awareness’i geliştirmektir.Hangi dil öğretilecekse onun kültürü hakkında bilgi vermek o dilin daha kolay öğrenilmesini sağlar ve o dili daha bir çekici kılar.

Policy realities

Ne yazık ki amaçlanan hedefler ile sınıftaki gerçek arasında bir uyuşmazlık vardır.Neden böyle bir şey oluyor acaba?Bu ELT politikasının hızla uygulanmasından doğan zaman sorunu olabilir,yeterli materyal yada kaynak olmayabilir,öğrenme sadece test ve yazılılara bağlı kalmış olabilir bu yüzden daha gerçekçi amaçlar koymak gerekir.Ayrıca policy makerlar primary eltyi secondary eltye nasıl bağlanması gerektiğini çok iyi düşünmeliler.

 

From primary school to secondary school

Eskiden çocuklar yabancı bir dili ikinci kademeden evvel öğrenmezlerdi,fakat şimdi 7-9 yaşındaki çocuklar bile yabancı bir dili öğrenmeye başlamaktadırlar.İkinci kademe öğretmenleri öğrencilerin birinci kademeye kadar hiçbir şey öğrenmediklerinden yakınmaktadırlar,halbuki birinci kademe ikinci kademede öğrenileceklerin temelini oluşturmalı,birbiriyle bağlantılı olmalı ve aralarında kopukluk olmamalıdır.Bu arada ikinci kademe öğretmenleri de kendi alanlarındaki metodoloji hakkında yeterince bilgilendirilmelidirler.

Viewed 2506 times

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.