Çeşitli Öğretim Yöntemleri 1

ÇEŞİTLİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
 
1)ANLATIM YÖNTEMİ:Anlatım, öğretmenin bilgilerini, pasif bir şekilde oturarak dinleyen öğrencilere otokratik bir biçimde ilettiği geleneksel bir yöntemdir.
 
-Anlatım en eski öğretim yöntemidir. Çok sık kullanımı, kötüye kullanımı ve yanlış kullanımı nedeniyle en etkisiz yöntem olarak da bilinmektedir. 
 
-Bazen etkinlik eksikliğinden dolayı sıkıntılara, gündüz rüyalarına ve disiplin sorunlarına neden olmaktadır. 
 
-Modern öğretim anlatıma pek fazla yer vermemekle birlikte öğretmen hemen her konuda bu yöntemden belli bir ölçüde yararlanma gereğini duymaktadır. Önemli olan husus anlatımın yerini ve süresini iyi seçmelidir.  
 
Faydaları; 
-Öğrencilerin çalışma yapabilmeleri için gerekli temel materyallerin sunumu yada yeni bir çalışmayı başlangıç için faydalı yoldur.
 
-Bilgileri kalabalık gruplara iletmek için yararlıdır.
 
-Öğrencilerin içerik üzerinde organize bir görüş kazanmalarına yardımcı olur.
 
-Konu düzenli bir biçimde sunulacağı için zamanın iyi kullanımını sağlar.
 
-Oturumda sürpriz bir bilgi ile karşılaşmayacağı için öğretmene “güven” duygusu verir.
 
-Uygulanması kolay ve ekonomiktir.
 
Sınırlılıkları;
-Uzun ve sık sık tekrar edilen bir anlatım kolayca sıkıcı hale gelir.
 
-Dinleyicilerin ilgi ve gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek güçtür.
 
-Öğretim sırasında öğrencilere soru sorma izni verilmediği için geri dönütü ortadan kaldırır, eksik iletişime neden olur.
 
-Ayrıntılı bilgi “iletimi” ve “anlatımı” oldukça zordur.
 
-Dinleyiciler çok pasiftir.
 
-Dinleyicileri tanımak güçleşir.
 
-Öğrenci aktif olarak öğrenmeye katılmadığı için yüksek seviyeli biliçsel öğrenme olamaz. 

2)SORU – CEVAP YÖNTEMİ
-Soru – cevap öğretmenin formüle ettiği soruları öğrencilerin sözel olarak cevaplamalarına dayanan bir öğretim yöntemidir.
 
-Bu yöntemde iyi bir öğretmen neyi, ne zaman soracağını bilmeli, ayrıca öğrencileri de belli bir çerçeve içinde tutmalıdır.
 
-Öğretmen soruları ile öğrencilerin yalnızca gerçek hatırlama ile cevap vermelerini değil, düşünmelerini de sağlamalıdır. 
 
-Sorular öğrencilerin kendi bilişsel yeteneklerini kullanmalarına imkan hazırlamalıdır. İyi bir soru sorma tekniği öğrencilerin düşünmelerine, değerlendirmelerine ve yaratıcılıklarına olanak sağlamalıdır.
 
-Öğretmen soru – cevap yöntemini 4 tür düşünme etkinliğinde bulunmak için kullanabilir; “Hatırlama, yargılama, karar verme yada değerlendirme ve yaratıcı düşünce.” 
 
-Öğretim sürecinde öğretmen için geri dönüt sağlar. Bu geri dönüt hem tüm olarak sınıfı hem de her öğrenciyi anlama imkanı verir.
 
Sınırlılıkları; 
-Bilgi vermek için anlatım yöntemine göre daha yavaş bir yöntemdir.
 
-Belirli tip öğrenmeyi ölçmek için soru hazırlama güçtür. 
 
-Yanlış cevaplar çok sık olursa zaman kaybına neden olabilir. Bu durumda bazı öğretmenler “iyi öğretim yapamıyoruz” hissine kapılabilirler.
 
-Sorulara sürekli tem ve doğru cevap verememe öğrencinin kendine güveninin
azaltır. 
 
3)PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ
 
-Problem çözme yöntemiyle öğrenme yaklaşımı, bilimsel araştırma yöntemini temel almaktadır. Bu yaklaşımın özü John Dewey’in genel problem çözme yöntemindeki 4 aşamaya dayanmaktadır.
 
1)Problemi tanıma 
2)Geçici hipotezleri formüle etme 
3)Veri toplam, organize etme, değerlendirme ve açıklama 
4)Sonuca ulaşma
 
NOT:Problem çözme yönteminde zihnin analiz etme, genelleme ve sentez etme gibi en yüksek biliçsel fonksiyonları kullanılmaktadır.
 
Faydaları;
 
1)Öğrenci aktif olarak katılır. 
2)Algılama ve akılda tutma daha uzun süreli olur. 
3)Öğrencilere ilerde yüz yüze geleceği sorunlara uygulayacağı çözümlerin modellerini sağlar. 
4)Hem biliçsel hem duygusal öğrenmeyi kapsar. 
5)Öğrencilerin sorumluluklarını geliştirir. 
6)İlgiyle öğrenme ve güdüleme sağlar. 
7)Öğrenciler birbirlerinin fikirlerinden yararlanırlar.
 
 
 
Sınırlılıkları; 
1)Öğrenciler problemin çözümü için gerekli materyali ve kaynakları kolaylıkla 
sağlayabilmelidir. 
2)Fazla zaman gerektirebilir. 
3)“Problem” üzerinde çalışmaktan dolayı öğrenci olumsuz tavır geliştirebilir. 
4)Harcanan emek, enerji ve zamana değmeyebilir. 
5)Öğrenmenin değerlendirilmesi güçtür. 
 
 

Viewed 4670 times

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.