Çekül Nedir?

61
34

ÇEKÜL NEDİR?

ÇEKÜL, ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur.

"Doğal kaynakları", "kültürel mirası" ve "insan"ı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için "kent-havza-bölge-ülke" ölçeğinde projeler geliştirmektedir.

ÇEKÜL’ün "koruma-değerlendirme-yaşatma" amaçlı projelerinin hayata geçirilebilmesi ve sonuç alınabilmesi için benimsenen strateji "kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği" ne öncelik verilmesidir. Toplumun kendini diri tutan tüm kesimlerinin ortak amaca yönelmesi, böylece sağlanır.

ÇEKÜL, doğal ve kültürel varlıkların sürekliliğini ülke gündemine taşımak için umut ve özveriyle güçlenen, bilgi ve katılımla beslenen, "gönüllülük" esasına dayalı sivil girişimlerini, "doğa", "kültür", "eğitim", "tanıtım", "örgütlenme" ana başlıkları altında sürdürmektedir.

50’li yıllardan bu yana, bazen yalnız, bazen gruplaşarak, Türkiye’nin dünya uygarlık tarihindeki özel konumuna uygun bir kimlikle varlığını kanıtlayabilmesi için bir grup aydın, yoğun çabalar harcıyordu. Geçmişten günümüze ve geleceğe akan değerlere sahip çıkmak için çalışan bu grup, ülkenin kültürel kimlik bunalımının yanısıra, çevre sorunları altında da ezilmeye başlaması üzerine örgütlenmeye ve "çevre ve kültür" ağırlıklı olarak Türkiye’nin gündemini değiştirmeye karar verdi. Bunların içinden 25 gönüllü insan, 1990 yılında ÇEKÜL’ü kurdu…

Prof. Dr. Metin Sözen öncülüğündeki kurucularımız, -alfabetik sırayla- Prof. Dr. Yalçın Aköz, Prof. Dr. Onat Arınç, Dr. M. İlhan Arslan, Mehmet Selim Baki, Turgut Derman, Oktay Ekşi, Tarhan Erdem, Prof. Dr. Selçuk Erez, Prof. Dr. Uğur Erkman, Prof. Dr. Cengiz Eruzun, Prof. Dr. Erol Eti, Bülent Güngör, Yavuz İnce, Prof. Dr.Necati İnceoğlu, Mithat Kırayoğlu, İlhan Nebioğlu, Tan Oral, Feridun Özgen, Hasan Özgen, Ersu Pekin, Gürol Sözen, Dr. Güzin Poffet Tamaç, Prof. Dr. İlter Turan ve Fügen Tuzlalı idi…

Kurucular, daha sonra kendi içlerinde işbölümü yaparak yönetim organlarını, danışma kurullarını seçtiler ve günümüze kadar gelen ÇEKÜL çizgisi böylece şekillenmeye başladı…

ÇEKÜL’ün 2003-2006 Yönetim Kurulu, şu kişilerden oluşuyor:

  • Prof. Dr. Metin Sözen (Başkan)
  • Mithat Kırayoğlu (Başkan Yardımcısı)
  • Prof. Dr. Aysel Ekşi
  • Hasan Özgen
  • Prof. Dr. Selçuk Erez
  • Prof. Dr. Uğur Erkman
  • Mehmet Selim Baki

Vakfımızın Genel Sekreterlik sorumluluğunu ise Betül Sözen taşıyor…

Merkez adresimiz: Beyoğlu, Ekrem Tur Sokak No:8, İstanbul 34435

Beyoğlu’nun arka sokaklarındaki "ÇEKÜL EVİ", 19. yüzyıl İstanbul’undaki renkli kozmopolit kültürün canlı örneği olan 120 yıllık bir yapıdır. Keşfedildiğinde hüzün verici durumda iken, özenli bir restorasyondan sonra özgün kimliğine yeniden kavuşturuldu ve ÇEKÜL Merkez ofisi olarak yeniden işlevlendirildi.

İlk mimarının kimliği bilinmiyor. Sakinlerinin kayıtları ise 1889 yılından başlıyor.

1889’da tütüncü Constantin Triandafilis, 1892’de hekim Djivanian’ın, sonraki yıllarda da pek çok meslekten insanın oturduğu bu yapı ve çevresinde yarım yüzyıldan uzun bir süre Rum ve Ermeni’ler yaşamış.

O tarihlerde Beyoğlu, Kamer Hatun Mahallesi, "Margarit Sokağı" olarak bilinen Ekrem Tur Sokak’taki ÇEKÜL EVİ, bugün gönüllü bir kuruluşun hareketli ortamına evsahipliği yaparken bir yandan da bir zamanların Pera kent dokusunun ve geleneksel sivil mimarisinin özgün örneği olarak yaşıyor.

ÇEKÜL EVİ, kimi zaman yıllar önce burada yaşamış bir sakinini konuk ediyor, hatta bazen burada doğmuş olan insanların ziyaretiyle anılarını tazeliyor.

Viewed 41530 times

61 YORUMLAR

  1. sitenin günahını alma çok güzel site elinize sağlık melinda sen kendi günahını al cccccccccccaaaaaaaaannnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmm

CEVAP VER