• “BÜYÜK TAARRUZ (26 AĞUSTOS 1922)” için Yorum yapılmamış. bulunmaktadır. Siz de sorularınızı sorabilirsiniz.
 •    BÜYÜK TAARRUZ (26 AĞUSTOS 1922)

  Taarruz İçin Yapılan Hazırlıklar:

  1-Mustafa Kemal’in baş komutanlık süresi uzatıldı.

  2-Rusya’dan ve bazı doğulu ülkelerden yardım sağ-landı.

  3-Doğu ve güney cephesinde tam güvenlik sağ­landı.

  4-İstanbul’dan silah ve cephane kaçırıldı.

  5-Kamuoyu oluşturmak için Avrupa’ya diplomat­lar gönderildi.

  6-Fransa ve İtalya’nın bıraktığı silahlar toplandı.

  7-Fransa ve İtalya’dan silah satın alındı.

  8-Tekalif-i milliye emirleri uygulandı.

  9-Ordu yoğun bir eğitime tabi tutuldu.

  Türk ordusu 26 Ağustos 1922’de taarruza geçti. 30 Ağustos 1922’de ise Dumlupınar’da Yunan ordusu ile Türk ordusu arasında Başkomutan Meydan Mu­harebesi oldu. Başkomutan Meydan Muharebesinde Türk ordusu karşısında malüb olan Yunan ordusu batı yönünde kaçmaya başladı. Mustafa Kemal Türk ordusunun bu zaferi üzerine Yunanlıların ül-keden tamamen atılması için orduya Ordular ilk hedefiniz Ak Denizdir İleri! emrini verdi.

  9 Eylülde Yunanlılar İzmir’den atılırken son Yu­nan kalıntıları ise 18 Eylülde Kapıdağ Yarıma­dası’ndan atıldı.

  Türk ordusu, 18 Eylülden itibaren Marmara’ya yönelince; İngilizler ile karşı karşıya geldi. İngiliz­ler bu durum karşısında TBMM’ye ateşkes tekli­finde bulundular. İngilizler Türk ordusu Mar­mara’ya girdiği takdirde Türk ordusuna karşı sava­şabilecekle­rini bildirdiler. SSCB kozunu İngilizlere karşı çok iyi kullanan Mustafa Kemal ise Doğu Rumeli Yu­nanlılar tarafından boşaltılmadığı tak­dirde Türk ordusunun savaşa devam edeceğini bildirdi. İngi­lizler Yunanlıların Doğu Rumeli’yi boşaltması şartını kabul ederek mütareke yapılma­sın istediler.

   

  Büyük Taarruzun Önemi:

  1-Yunanlılar Anadolu’dan atıldı.

  2-TBMM eşit devletler konumuna geldi.

  3-İngilizler ile Türk ordusunun savaşma ihtimali o-luştu.

  4-Mudanya Mütarekesine zemin oluştu.

  5-Yunan başkomutanı esir alındı.

   

  MUDANYA MÜTAREKESİ

  (11 EKİM 1922)

  Sebepleri:

  1-Yunanlıların kesin olarak malüb olması

  2-İngiltere’nin politik yalnızlığa düşmesi.

  3-İngiliz dominyonlarının bıkkınlık göstermesi.

  4-Lloyd George hükümetinin sert eleştirilere maruz kalması

  5-Mustafa Kemal’in SSCB ile yardımlaşma manev­ralarına girmesi.

  TBMM, İngiltere, Fransa, İtalya‘nın doğrudan ka-tıldığı ve Yunanlıların Mudanya açıklarından bir gemiden dolaylı olarak takip ettiği Mudanya Müta­rekesi görüşmeleri 3 Ekim 1922’de başladı.

   

  Mütarekenin Maddeleri:

  1-Yunanlılar Doğu Trakya’yı 15 gün içinde Meriç’e kadar boşaltacak; bölgede Türk yönetimi 30 gün sonra başlayacaktır.

  2-İstanbul ve çevresinin yönetimi TBMM’ye bıra-kılacaktır.

  3-Türk ordusu barış imzalanana kadar; Çanakkale ve Kocaeli Yarımadası’nda belirlenen çizgide dura­caktır.

  4-Türkiye barış imzalanana kadar Doğu Trakya’da 8000 jandarmadan daha fazla güç bulundurmaya­caktır.

  5-Boğazların durumu yapılacak olan antlaşma ile belirlenecektir.

   

  Mütarekenin Önemi:

  1-Savaşın silahlı mücadele dönemi sona erip; dip­lomatik mücadele dönemi başladı.

  2-Lloyd George hükümeti istifa etti.

  3-İsmet Paşa diplomatik başarısını ispat etti.

  4-Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı.

  5-Osmanlı yönetimi mütarekeye çağrılmamakla ve İstanbul ve çevresinin yönetimi TBMM’ye bırakıl­makla Osmanlı Devletinin hukuken sona erdiği ka-bul edildi.

  6-İngiltere TBMM’nin meşruluğunu tanıdı.

  Viewed 999 times

  İlgili Konular

   No related posts found!

  Yorumlarınız cevaplandırılmaktadır. Soru sorabilirsiniz.


  Her Hakkı Saklıdır - Copyright © 2015 ingilizceogretim.com - All rights reserved by Ferhat Bayık

  Sitemizde 1,598 adet konu ve 3,707 yorum bulunmaktadır..

  72 Sorgu Süresi:1,282