Birinci Dünya Savaşı Sonunda Yapılan Antlaşmalar

0
6937

Birinci Dünya savaşı sonunda yapılan Antlaşmalar

 

Ateşkes

Antlaşmaları

Bulgaristan

Selanik

Nöyyi

Osmanlı Devleti

Mondros

Sevr

Avusturya Macaristan

Vila cousti

St. Germen – Traionon

Almanya

Retandes

Versay

 

 

 1. Bulgaristan – Selanik ateşkes anlaşması ve Nöyyi barış anlaşması (1919).
 2. Avusturya Macaristan – Villa Cousti ateşkes anlaşması, Avusturya 1919’da St. Germen barış anlaşmasını, Macaristan ise 1919’da Traionon barış anlaşmasını yaptı.
 3. Almanya – Retandes ateşkes anlaşması ve 1919’da Versay barış anlaşmasını yaptı.
 4. Osmanlı – Mondros ateşkes anlaşması ve 1920 Sevr barış anlaşmasını yaptı. Fakat Sevr hiçbir zaman gerçekleşmedi yerine Lozan anlaşması geçerli oldu. Mondros ateşkes anlaşması yerine ise Mudanya anlaşması yapıldı daha sonra.
 5. Lozan anlaşması, i. dünya savaşından beri yürürlükte olan tek anlaşmadır.
 6. Versay antlaşmasıyla, Polonya denize çıkıyor.
 7. Hepsinde, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya’nın varlığı kabul ediliyor.
 8. Hepsinde, toprak azalması var.
 9. Bütün bu ittifak devletleri, ekonomik sıkıntıya giriyor.
 10. Bütün anlaşmalarda Wilson ilkelerine göre yasak olduğu için savaş tazminatı yerine tamirat parası alınıyor.
 11. TBMM, Sevr’i kabul etmiyor ve kurtuluş savaşını başlatıyor.

 

Viewed 25638 times

CEVAP VER