Bedensel Gelişim

BEDENSEL GELİŞİM

1-Doğum Öncesi:

2-Bebeklik Dönemi(0-2 yaş):

3-Çocukluk Dönemi(2-6 yaş):

4-Okul Dönemi(6-12 yaş):

5-Ergenlik Dönemi(12-18 yaş):

1-Doğum Öncesi:

Doğum öncesi,yaşam sürecindeki en hızlı gelişim dönemidir.

Olumsuz çevre faktörlerinin etkisi bu dönemde daha fazladır.

Fetüs doğduğunda boyu 48-53 cm arasındadır.

Ağırlığı ise 2500-4300 gr arasındadır.

3. haftada kalp atışları başlar.

4. aylarda kemikleşme başlar ve anne karnındaki hareketleri hissedilir.

5. ayda göz kapaklarının açılıp kapanmasıyla birlikte göz etkinlikleri meydana gelir.

5. ayda işitme organları da gelişmiştir.

2-Bebeklik Dönemi(0-2 yaş):

-Doğum öncesi gelişimden sonra,bedensel gelişimin en hızlı olduğu dönem,doğumdan sonraki ilk yıldır.

-1 yaşın sonunda çocuk 75 cm olur.

-1 yaşın sonunda doğum ağırlığının 4 katına ulaşır.

-Doğumda baş diğer organlara oranla daha büyüktür.Bebeklikte vücut uzunluğunun 1/4 ’ü kadar olan kafa,yetişkinlikteki uzunluğunun sadece 1/8 ‘i kadar olacaktır.

-Bebeklerin başının yetişkinin boyuna ulaşması için 2 kat büyümesi gerekirken,kol ve bacakların yetişkin boyuna ulaşması için 6 kat büyümesi gerekir.Yani kol ve bacaklar,baştan daha hızlı büyürler.

-Bebeğin << kas / vücut ağırlığı>> na oranı,yetişkin << kas / vücut ağırlığı>> na oranından daha azdır.

-Baş ve boyun kasları ayak kaslarından önce,karın ve omuz kasları,kol ve el kaslarından önce gelişir.(Baştan ayağa,içten dışa)

-Kan basıncı 6. haftadan sonra artmaya başlar.Kalp atışı yetişkinlerin iki kadardır.

-Sindirim sistemi anne sütünde bulunan besinleri sindirir.

Bebeğin doğumdan sonra ilk yaptığı davranış,solunumdur.

Devimsel(psikomotor) Gelişim:

Bebek doğduğunda,vücudunu edecek güçte değildir.Vücudun denetim altına alınması,büyüme,olgunlaşma ve öğrenmeyi gerektirir.

AYLAR BEDENSEL GELİŞİM DÜZEYLERİ

1 Yüzüstü yatarken 1-2 sn başını kaldırır.

2- Kollarının desteği ile göğsünü ve başını kaldırmaya başlar.

3- Başını dik tutar, bir nesneye uzanır ama yakalayamaz.

4- Kucakta destek ile oturur.

5 İstemli olarak bir yandan diğer yana döner.

6 Özel bir sandalyede oturur. Uzatılan nesneleri avucunun içiyle yakalar.

7 Desteksiz oturur.

8 Kollarının altından tutulduğunda ayakta durur.

9 Bir yere tutunarak ayakta durur.

10 Emekler.

11 Ellerinden tutulduğunda durur ve yürümeye başlar.

12 Bir yere tutunarak ayağa kalkar.

13 Yardımsız ayakta durur ve yürümeye başlar.

14 Parmaklarını kullanarak nesneleri tutar.

15 Ellerinin yardımıyla merdivene tırmanmaya başlar.

3- İlk Çocukluk Dönemi(2-6 yaş):

Bedensel Gelişim:

2-6 yaş döneminde bedensel gelişim hızı,0-2 yaşa göre azalmıştır.

– 6 yaşın sonunda ağırlık,doğumdakinin yedi katına ulaşır.

– Kalbin büyümesi yaşına kadar çok hızlıdır.Kalp atış hızı da giderek azalır ve ilkokula başlama yaşına doğru yetişkine benzer hale gelir.

-Sindirim sistemi tüm besinleri sindirmeye hazır hale gelmiştir.

Devimsel(psikomotor) Gelişim:

-2-6 yaşlarında etkinlik yüksektir.Uzun süre bir yerde oturmazlar.Koşmak,atlamak,tırmanmak,kaymak,sürünmek ihtiyacındadırlar.Büyük kasları küçük kaslarından daha iyi kullanırlar.Küçük kas hareketlerinde acemilik gösterirler.

Büyük kas hareketleri:Üç tekerlekli bisiklete binmek,bir adım merdiven çıkmak,topu kollarla tutmak.

Küçük kas hareketleri:Yazma,çizme,makasla kesme,ayakkabı bağı bağlama,topu parmaklarla tutmak.

4-Okul Dönemi(6-12 yaş):

Bedensel Gelişim:

İlkokul dönemi yıllarında, bedensel gelişme ilk yıllara göre yavaş bir ilerleme gösterir.

-9 yaşına kadar erkekler kızlara göre daha uzun ve ağırdır.Ancak 10 yaşından 15 yaşına kadar kızların boy ve ağırlıkları erkekleri geçer.

Devimsel(psikomotor) Gelişim:

-Bu dönemde küçük kaslar gelişir.Küçük ve ince kalemle yazabilir,piyano ve diğer enstrümanları çalabilir.Topu artık elleriyle hatta parmaklarıyla tutabilir.

5-Ergenlik Dönemi(12-18 yaş):

Bedensel Gelişim:

-Ergenlik dönemi buluğa ermekle başlar.Ön ergenlik dönemi hızlı bir fiziksel,bilişsel ve psikolojik gelişmenin olduğu dönemdir.Ergenlik ise,ön ergenlik döneminde meydana gelen değişmelere uyum dönemidir.

Buluğ dönemi cinsiyet salgıbezlerinin,aktif hale gelerek cinsiyet hormonu üretimiyle başlar.Bu hormonlar erkeklerde testesteron,kızlarda östrojen adını alır.

-Ergenlik döneminin tüm aşamaları ve olayları bütün bireylerde aynı sırayı izlemekle birlikte,zamanlaması bireyden bireye büyük farklılıklar gösterebilir.Ortalama olarak kızlar,erkeklerden 1.5-2 yaş önce buluğa girerler.

-Ergenlik dönemi aşağı yukarı 6 yıl sürer.Kızlar muhtemelen 11 yaş civarında buluğa girerken,erkekler 13 yaş civarında buluğa girerler.

-Kızlarda boy artışı 11 yaş dolaylarında kendini gösterir.15 yaşına doğru yavaşlar.Erkeklerde yumurta ve penisin gelişimi 12-13 yaşlarda başlar,boy sıçraması 14-15 yaşlarında görülür.

-Önce eller ve ayaklar büyür,sonra kollar ve bacaklar daha sonra da beden gelişir.Kızlarda yağ dokusu erkeklerde kas dokusu fazlalaşır.

BEDENSEL GELİŞİMLE İLGİLİ NOTLAR

® Bedensel büyümenin ve zihinsel gelişimin en hızlı olduğu dönem doğum öncesi dönemdir.Daha sonra bebeklik dönemidir.(0-2)

® Kızlar erkeklere göre ergenliğe daha hızlı girerler.Kızlarda ergenliğe girme adet kanamaları ile erkeklerde ise ergenliğe girme sperm üretme,cinsel organın büyümesi ile gerçekleşir.

® Cinsel gelişim beynin gelişiminin tam karşıtı bir gelişme gösterir.Cinsel gelişimin yavaş olduğu dönemde beynin gelişimi hızlı,cinsel gelişiminin hızlı olduğu dönemde(erinlik) beyin gelişimi yavaş olarak gelişir.

® Fiziksel ve cinsel yönlerden akranlarına göre erken olgunlaşma erkek ve kızları farklı etkiler.Erken olgunlaşan erkekler,akranlarınca daha fazla ilgi görmekte ve lider olarak kabul edilmektedirler.Bu tür erkekler toplumsal kurallara ve kültürel değerlere daha kolay uyum sağlarlar ve dışa dönüktürler.Erken olgunlaşan kız çocuklarında ise durum farklıdır.Bu tür kızlar,sosyal ve kişisel özellikleri açısından çekingen ve güvensizdirler;Geç olgunlaşan kız çocukları güvenli olurlar ve daha dışa dönüktürler.

Ergenlik Döneminde Gerçekleşen Bazı Davranış ve Tutumlar:

-Akranlarla arkadaşlık,bağlılık ve gruplaşma.

-Yalnız kalma isteği ve bağımsızlaşma çabaları.

-Sinirlilik,huzursuzluk,mutluluk,çabuk küsme,hırçınlaşma gibi sık görülen ve sürekli değişen duygular.

-Başlangıçta ilgisiz kalsa da sonradan oluşan cinsel merak ve fonksiyon.

-Ben merkezci düşünme(Benim babam senin babanı döver).

-Göreceli düşünme(Ergen kendi deneyimleri ve değerlerine göre düşünür).

-Fiziksel biçimiyle sürekli ilgilenme,aynada kendini inceleme.

-Soyut düşünme,eleştirme,kendine ait kavram oluşturma.

-Dinsel ve mistik konularla ilgilenme.

-Meslek ve yüksek öğretim program seçimi ile ilgili endişeler yaşanır.

-Ekonomik gelir elde etme çabaları.

-Sanat,spor,kültür etkinliklerine yönelme.

-Giysi ve eşyaların seçiminde titizlik.

-Olumlu kimlik kazanma (benlik kavramı) sürecini yaşarlar.

-Hızlı bedensel büyümeden dolayı sakarlık ve dikkatsizlik artar.

-İdeal ve değer oluşturma.

-Ahlak gelişiminde ve sosyal kuralları öğrenmede bağımsızlık isterler.

Ergenlik Dönemi Sorunları Çözümünde Bazı İpuçları:

·Bireyin belirli ölçüde bağımsızlaşma isteğine anne-babaların ve öğretmenlerin desteği sağlanmalıdır.

·“Fırtınalı dönem” olarak ifade edilen ve yoğun duyguların yaşandığı bu dönemde bireylere anlayışlı davranmak gerekir.

·Ergenlik döneminin krizlerini atlatmada öğretmenler ergenler ile iletişim kurmalı,onların kimlik kazanma isteklerine uygun destekleri vermelidir.

·Okullar,ergenlik döneminin enerjisini değerlendirecek sanat,spor ve kültür faaliyetlerine yer vermelidir.

Viewed 12634 times

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.