Başlıca Öğretim Stratejileri

BAŞLICA ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

 

Strateji: Dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem, teknik ve araç-gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır. Yani amaca ulaşmak için geliştirilen planın uygulanmasıdır.

 

 

1)SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM (Asubel)

-Kavram, genelleme ve sınıflama davranışların öğretiminde etkili olarak kullanılabilir.Öğretmenin aktif olarak dersi sunmasıdır.

 

-Bu yöntemin uygulanması aşamasında öğretmen öğretilecek kavram ve genellemeyi önce diğer yapılarlarla ilişkilendirir.

 

-Öğrenci ve öğretmen arasında aktif ve sürekli etkileşim gerektirir.

 

-İçeriğin genelden özele doğru hiyerarşik bir sıra izlemesi gerekir.. Önce ve yeni öğrenilenler arasında yatay ve dikey ilişkilerin kurulması önemlidir. Tümdengelim akıl yürütme yolu ile tanım-açıklamadan örneklere doğru bir sıra izlenir.

 

 

2)BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ (Bruner)

 

-Jerome Bruner tarafından geliştirilen stratejide öğretim sürecinin merkezinde öğrenci vardır.

 

-Tümevarım akıl yürütme yolu temele alınır.

 

-Bu yaklaşımda esas örneklerden kurallara ve genellemelere ulaşma süreci kullanılır.

 

-Sonuçta kural ya da bilgi yapısını keşfeden öğrencidir. Keşfetme yoluyla öğrenmeyi sağlamak kuşkusuz kolay değildir.

 

3)ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLUYLA ÖĞRETİM (Jhon Denewey)

 

Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi; bilimsel yöntemleri günlük ders durumu gibi küçük zaman dilimlerine sıkıştıran alıştırmalar vasıtasıyla öğrencileri doğrudan bilimsel süreçlerin içerisine katan bir yaklaşımdır. Bu stratejinin kullanabilmesi için konunun hedef-davranış boyutu en az uygulama ve daha üst düzeyde olmalıdır. Dolayısıyla üst düzeyli zihinsel süreçlerin geliştirilmesinde en etkili stratejilerden birisidir. Bu strateji sadece sınıf içerisinde değil aynı zamanda labaratuvar atölye ve okul dışı doğal ortamlarda kullanılabilir.

 

UYGULAMADA ÖNCELİKLE YAPILANLAR

1)Problemi hissetme ve onunla yüzleşme

2)Problem durumunu tanımlama ve netleştirme

3)Problemle ilgili bir araya getirerek hipotezler kurma.

4)Problemin çözümü için yöntem geliştirme ve veriler-kanıtlar toplama

5)Veri ve kanıtları analiz ederek hipotezleri test etme.

6)Problem durumunu tanımlama ve netleştirme

7)Problemle ilgili bir araya getirerek hipotezler kurma.

8)Problemin çözümü için yöntem geliştirme ve veriler-kanıtlar toplama

9)Veri ve kanıtları analiz ederek hipotezleri test etme.

 

 

Viewed 5279 times

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.