Başarılı olmanın sırları

1
19

BAŞARILI OLMANIN SIRLARI

Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil ki her gün, her saat çalışmanın en müsait zamanıdır.
Çalışmak için müsait yer ve köşe arama. Bil ki her yer köşe çalışmanın en müsait yeridir.
Bir günde ve bir zamanda yapman gereken işi ertesi güne bırakma. Zira her günü derdi de, işi de kendine yeter.

Bir zamanda yalnız bir tek iş yap, yalnız bir ders , bir kitap, bir fasıl üzerinde çalış. Ta ki dikkatin ve kuvvetin yayılıp zayıflamasın. Bir zamanda birden fazla iş yapmayım diyen, hiçbirini tam ve temiz yapamaz. İmam-ı Gazali’ye “ İhya-i Ulumuddin” adlı eserin nasıl bir çalışmayla vücuda getirdiğini sormuşlar: Bir zamanda yalnız bir fasıl, bir bahis, bir mesele üzerinde çalıştım, demiş.
Başladığın işi yapıp bitirmeden, başka bir işe başlama.

Bir günün işini bitirdikten sonra, yarın hangi işi, nasıl yapacağına karar ver.
Bir işe başlamadan evvel sana gereken malzemeleri elinin altında bulundur. Ta ki ikide bir kalem kağıt aramaya kalkıp da dikkatin dağılmasın.
Çalışmaya oturduğun zaman, tıpkı ateş hattından düşman gözleyen asker gibi uyanık ol, dikkat kesil. Bütün ruhi bedeni kuvvetin ile işine ver.

Bir işe başlamadan evvel işi en kısa zamanda , en kolay ve en temiz surette nasıl yapıp, nasıl öğrenmek, etüt etmek mümkünse iyice düşün hesapla.
Çalıştığın iş (Bir kitap, yazı, ders ) üzerinde bir güçlü yenmeden bir adım bile gerileme. Ve bil ki yılgınlık maskeli bir tembelliktir. Gene bil ki, çalışama sevgisi güçlükleri yenmekten doğar ve kuvvetlenir. Güçlüyü yenmekten hasıl olan manevi zevk eşsizdir. Emin ol ki, harpte zafer yılmayanındır. Sabret önünde güçlükler erir ve imkansız görünen mümkün olur.

İşinde rastladığın güçlüğü evvela parçalar ayır. Her parçayı birer birer sıra ile yen. Mesala bir dersi en basit elemanlarına kısım, fasıl bahislerine ayır. Sıra ile her bahsi iyice ve noksansız öğrenip anlamadan, diğer fasıla geçme. Yani attığın adımı iyice basmadan diğerini atma.
Her gün aynı saatlerde kendini çalışmaya şartlandır. Çalışmayı uzun zaman kesip, terketme. Hasta ve yorgun değilsen tatil aylarında bile yavaş ve az da olsa bile çalış. Ta ki, çalışma ihtiyacın körlenmesin ve tekrar çalışmaya koyulmak için zahmet çekmeyesin.
Bir işin üzerinde yanılırsan dinlenmek için işini değiştir, çalışma hızını yavaşlat. Ama, dinlenme bahanesi ile asla boş durma. Boş oturanın içi işlenmeyen demir gibi, pas tutar .

Ali Fuat BAŞGİL

Viewed 5120 times

1 YORUM

CEVAP VER