2012 Lys puan ve konu dağılımı. 2012 Lys Sonuçları

1
24

MF puan türü grubu MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4,

TM puan türü grubu TM-1, TM-2 ve TM-3,

TS puan türü grubu TS-1 ve TS-2,

Dil puan türü grubu da DIL-1 ve DIL-2 puan türlerinden oluşacak.

Puan türleri ile her bir puan türünde  LYS testlerinin yüzde olarak ağirlikli dağilimlari şöyle:

 

MF grubundaki puan türlerine göre;

MF-1’de;

Türkçe yüzde 11,

Temel Matematik yüzde 16,

Sosyal yüzde 5,

Fen yüzde 8,

Matematik yüzde 26,

Geometri yüzde 13,

Fizik yüzde 10,

Kimya yüzde 6

ve Biyoloji yüzde 5;

 

MF-2’de;

Türkçe yüzde 11,

Temel Matematik yüzde 11,

Sosyal yüzde 5,

Fen yüzde 13,

Matematik yüzde 16,

Geometri yüzde 7,

Fizik yüzde 13,

Kimya yüzde 12,

Biyoloji yüzde 12;

 

MF-3’te;

Türkçe yüzde 11,

Temel Matematik yüzde 11,

Sosyal yüzde 7,

Fen yüzde 11,

Matematik yüzde 13,

Geometri yüzde 5,

Fizik yüzde 13,

Kimya yüzde 14

ve Biyoloji yüzde 15;

MF-4’de;

Türkçe yüzde 11,

Temel Matematik yüzde 14,

Sosyal yüzde 6,

Fen yüzde 9,

Matematik yüzde 22,

Geometri yüzde 11,

Fizik yüzde 13,

Kimya yüzde 9

ve Biyoloji yüzde 5.

TM grubundaki puan türlerine göre;

TM-1’de;

Türkçe yüzde 14,

Temel Matematik yüzde 16,

Sosyal yüzde 5,

Fen yüzde 5,

Matematik yüzde 25,

Geometri yüzde 10,

Türk Dili ve Edebiyati yüzde 18

ve Coğrafya-1 yüzde 7;

TM-2’de;

Türkçe yüzde 14,

Temel Matematik yüzde 14,

Sosyal yüzde 7,

Fen yüzde 5,

Matematik yüzde 22,

Geometri yüzde 8,

Türk Dili ve Edebiyati yüzde 22

ve Coğrafya-1 yüzde 8;

TM-3’te;

Türkçe yüzde 15,

Temel Matematik yüzde 10,

Sosyal yüzde 10,

Fen yüzde 5,

Matematik yüzde 18,

Geometri yüzde 7,

Türk Dili ve Edebiyati yüzde 25

ve Coğrafya-1 yüzde 10.

TS grubundaki puan türlerine göre;

TS-1’de;

Türkçe yüzde 13,

Temel Matematik yüzde 10,

Sosyal yüzde 12,

Fen yüzde 5,

Türk Dili ve Edebiyati yüzde 15,

Cografya-1 yüzde 8,

Tarih yüzde 15,

Coğrafya-2 yüzde 7

ve Felsefe Grubu yüzde 15;

TS-2’de;

Türkçe yüzde 18,

Temel Matematik yüzde 6,

Sosyal yüzde 11,

Fen yüzde 5,

Türk Dili ve Edebiyati yüzde 25,

Coğrafya-1 yüzde 5,

Tarih yüzde 15,

Coğrafya-2 yüzde 5

ve Felsefe Grubu yüzde 10.

Yabanci dil grubundaki puan türlerine göre;

DIL-1’de;

Türkçe yüzde 15,

Temel Matematik yüzde 6,

Sosyal yüzde 9,

Fen yüzde 5

ve Yabanci Dil yüzde 65;

DIL-2’de ;

Türkçe yüzde 25,

Temel Matematik yüzde 7,

Sosyal yüzde 13,

Fen yüzde 5

ve Yabanci Dil yüzde 50 olarak belirlendi.

LYS Puan Türü Dağılımı Nasıl Olmaktadır?

LYS Soru Dağılımı Nasıl Olmaktadır?

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) Nedir?

YGS'de Puan Türleri ve Dağılımı Nasıl Olmaktadır?

YGS'de Soru Dağılımı Nasıl Olmaktadır?

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) Nedir?

 

YGS Konuları Neler, Konu Dağılımı & Konu Başlıkları

Güncelleme: YGS ve LYS Konularını karşılaştırmalı olarak inceleyebileceğiniz yeni bir döküman eklenmiştir. Bu dökümanı bilgisayarınıza indirerek sürekli elinizin altında olmasını sağlayabilirsiniz. Dosyayı indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanınız:

Yukarıdaki dosyayı indirirken aşağıdaki içeriklere de göz atabilirsiniz. Ancak YGS Konularının en güncel ve kolay anlaşılabilir halinin yukarıdaki dosyada olduğunu da özellikle vurgulamak isteriz.

1. Aşama Sınavı olan YGS'de çıkacak konular için hazırladığımız tüm içerikleri tek bir başlık altında topluyoruz.. İşte Tüm YGS Konuları:

» YGS Türkçe Konuları

1 SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI

1.a Sözün ve Sözcüğün Anlamı

2 CÜMLENİN ANLAMI

2.a Cümlenin Anlamı

3 PARAGRAF

3.a Paragraf

3.b Anlatım Bilgileri

4 AD SOYLU SÖZCÜKLER

4.a Ad

4.b Sıfat

4.c Adıl ( Zamir )

4.d Belirteç ( Zarf )

4.e İlgeç – Bağlaç – Ünlem

4.f Ad Soylu Sözcükler KARMA

5 EYLEMLER

5.a Eylemde Kip – Kişi – Zaman

5.b Bileşik Zamanlı Eylemler, Ekeylem

5.c Eylemin Yapısı

5.d Eylemsiler

5.e Eylemler KARMA

6 SÖZCÜĞÜN YAPISI

6.a Kökler – Ekler

6.b Basit – Bileşik – Türemiş Sözcükler

6.c Söz Yapısı KARMA

7 CÜMLENİN ÖĞELERİ

7.a Cümleyi Öğeleri

8 EYLEM ÇATISI

8.a Eylem Çatısı

9 CÜMLE ÇEŞİTLERİ

9.a Cümle Çeşitleri

10 ANLATIM BOZUKLUĞU

10.a Anlam Bozukluğu

11 SESBİLGİSİ – YAZIM

11.a Sesbilgisi

11.b Yazım

11.c Sesbilgisi – Yazım

12 NOKTALAMA

12.a Noktalama

» YGS Tarih Konuları

1 GENEL TARİH

1.a Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu

1.b İlk Uygarlıklar

1.c İlk Türk Devletleri

1.d İslam Tarihi ve Uygarlığı

1.e Türk İslam Devletleri

1.f Türkiye (Anadolu) Tarihi

2 OSMANLI TARİHİ

2.a Beylikten Devlete (1300 – 1453)

2.b Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)

2.c Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)

2.d Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)

2.e En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)

3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ

3.a Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler

3.b Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi

3.c Erzurum ve Sivas Kongreleri

3.ç Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması

3.d Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali

3.e I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması

3.f Kurtuluş Savaşı Muharebeleri

3.g Lozan Antlaşması

3.ğ Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması

3.h Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri

3.ı Atatürk Devrimleri

3.i Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler

3.j Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

» YGS Coğrafya Konuları

1 DÜNYA’NIN ŞEKLİ ve COĞRAFİ KONUM

1.a Dünya’nın Şekli ve Sonuçları

1.b Paralel ve Meridyenlerin Özellikleri

1.c Yerel ve Ulusal Saatler

1.d Matematik ve Özel Konum

2 DÜNYA’NIN HAREKETLERİ

2.a Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları

2.b Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

2.c Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları

3 HARİTA BİLGİSİ

3.a Harita Bilgisi (Çizim Yönt., Harita Çeşitleri)

3.b Harita Bilgisi (Ölçek Yorumu – Ölçek Hesabı)

3.c Yer Şekillerinin Haritada Gösterilmesi – Profil Çizimi – Eğim Hesabı

4 İKLİM BİLGİSİ

4.a Atmosfer ve Hava Durumu – Sıcaklık

4.b İklim Elemanları (Sıcaklık Dağılışını Etkileyen Faktörler)

4.c Sıcaklık Dağılışı ( Türkiye -Yeryüzü)

4.d Basınç ve Rüzgârlar

4.e Türkiye’de Basınç ve Rüzgarlar

4.f Nemlilik ve Yağışlar

4.g Türkiye’de Nemlilik ve Yağışlar

4.h İklim Tipleri ve Doğal Bitli Örtüsü

4.ı Türkiye’de İklim Tipleri ve Doğal Bitki Örtüsü

5 İÇ ve DIŞ KUVVETLER

5.a Yerin İç Yapısı – Jeolojik Devirler – Kayaçlar

5.b İç Kuvvetler (Orojenez – Epirojenez – Volkanizma – Depremler)

5.c Toprağın Hikayesi (Çözülme – Toprağın Oluşumu) Toprak Tipleri

5.d Akarsular ve Aşınım – Birikim Şekilleri

5.e Yeraltı Suları, Türkiye’de Kaynaklar ve Karstik Şekiller

5.f Kütle Harekerleri, Buzul ve Rüzgârın Oluşturduğu Şekiller

5.g Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yerşekilleri – Kıyı Tipleri

6 BEŞERİ COĞRAFYA

6.a Nüfus – Yerleşme – Göç

7 EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ

7.a Tarım – Hayvancılık – Ormancılık – Sanayi – Ulaşım – Ticaret – Enerji kaynakları

 ygslys.blogcu.com

» YGS Felsefe Konuları

1 FELSEFEYE GİRİŞ

1.a Felsefenin Tanımı, Alanı, Doğuşu

1.b Bilgi ve Bilgi Türleri

1.c Felsefi Bilginin Özellikleri

2 BİLGİ FELSEFESİ

2.a Bilgi Felsefesinin Konusu ve Temel Kavramları

2.b Bilgi Felsefesinin Temel Sorunları

3 BİLİM FELSEFESİ

3.a Bilim Felsefesinin Konusu ve Bilime İlişkin Yaklaşımlar

3.b Bilimin Özellikleri

3.c Bilimsel Yöntem, Yasa, Kuram ve Bilimin Değeri

4 VARLIK FELSEFESİ

4.a Varlık Felsefesinin Temel Kavramları ve Sorunları

5 AHLAK FELSEFESİ

5.a Ahlak Felsefesi Temel Kavramları

5.b Ahlak Felsefesi Temel Sorunları

6 SİYASET FELSEFESİ

6.a Siyaset Felsefesi Temel Kavramları

6.b Siyaset felsefesi Temel Sorunları

7 ESTETİK

7.a Estetiğin Temel Kavramları

7.b Estetiğin Temel Sorunları

8 DİN FELSEFESİ

8.a Din Felsefesinin Temel Kavramları ve Sorunları

» YGS Matematik Konuları

1 SAYILAR

1.a Sayı Kümeleri – Asal Sayılar – Pozitif Bölenler, Tek – Çift Sayılar, Ardışık Sayılar

1.b Çözümleme – Taban Aritmetiği

1.c Doğal ve Tam Sayılarda Dört İşlem – Bölünebilme Kuralları – Bölme Özdeşliği

1.ç OBEB – OKEK

1.d Rasyonel Sayılar

1.e Ondalık Sayılar

1.f Mutlak Değer – Mutlak Değerli Denklemler

1.g Gerçel Sayılar – Faktöriyel

2 ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2.a Üslü Sayılar

2.b Köklü Sayılar

3 ORAN VE ORANTI

3.a Orantı Problemleri

3.b Doğru ve Ters Orantı, Aritmetik – Geometrik ve Harmonik Ortalama

4 1. DERECEDEN DENKLEMLER VE PROBLEMLER

4.a Denklem Çözme

4.b Denklem Kurma

4.c Yaş Problemleri

4.ç Yüzde ve Faiz Problemleri

4.d Karışım Problemleri

4.e Ortak İş Yapma Problemleri

4.f Hareket Problemleri

4.g Grafik Problemleri

5 MANTIK

5.a Önermeler

5.b Bileşik ve Açılı Önermeler

6 KÜMELER

6.a Küme – Alt Küme – Kümelerle İşlemler

6.b Küme Problemleri

7 BAĞINTI VE FONKSİYON

7.a Sıralı İkili – Kartezyen Çarpım – Bağıntı

7.b Fonksiyonlar – Fonksiyonlarda İşlemler

7.c Bileşke ve Ters Fonksiyon

7.d Fonksiyon Grafikleri

8 İŞLEM VE MODÜLER ARİTMETİK

8.a İşlem

8.b Modüler Aritmetik

» YGS Geometri Konuları

1 AÇILAR

1.a Düzlemde Açı

2 ÜÇGENLER

2.a Üçgende Açı

2.b Üçgende Bağıntılar

2.c Dik Üçgen

2.d İkizkenar Üçgen

2.e Eşkenar Üçgen

2.f Üçgende Alan

3 BENZERLİK

3.a Temel Orantı

3.b Benzerlik Teoremleri

4 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER

4.a Çokgenler

4.b Yamuk

4.c Paralelkenar – Eşkenar Dörtgen

4.d Dikdörtgen – Kare

5 ÇEMBERLER

5.a Çemberde Uzunluk (Teğet – Kiriş – Yarıçap)

5.b Çemberde Açı

5.c Çemberde Çevre ve Yay – Dairenin Alanı

6 DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ

6.a Noktanın Analitik İncelenmesi

6.b Doğrunun Eğimi – Denklemi ve Grafiği

6.c İki Doğrunun Konumu

6.d Simetri

» YGS Fizik Konuları

1 VEKTÖR – KUVVET – DENGE

1.a Vektörler Toplanması Çıkarılması

1.b Kuvvetler Toplanması Çıkarılması

2 PARALEL KUVVETLER

2.a Paralel Kuvvetler ve Dengesi

3 KÜTLE MERKEZİ

3.a Kütle Merkezi

4 BASİT MAKİNELER

4.a Kaldıraç, Makara, Eğik Düzlem

4.b Çıkrık, Vida, Dişliler

5 DOĞRUSAL HAREKET

5.a Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafikleri

5.b Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafikleri – Bağıl ve Bileşik Hareket

6 İŞ ENERJİ

6.a Kuvvetin Yaptığı İş

6.b Enerji Dönüşümleri

7 KÜTLE – HACİM – ÖZKÜTLE

7.a Kütle – Hacim – Özkütle

7.b Karışımların Özkütleleri

8 KATI SIVI VE GAZLARIN BASINCI

8.a Katı ve Sıvı Basıncı

8.b Sıvı ve Gaz Basıncı

9 SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

9.a Sıvıların Kaldırma Kuvveti

10 KATI VE SIVILARDA GENLEŞME

10.a Katı ve Sıvıların Genleşmesi

11 ISI VE SICAKLIK

11.a Isı Kavramı – Birimler

11.b Hal Değiştirme

12 ELEKTROSTATİK

12.a Elektriklenme Çeşitleri

12.b Elektriksel Kuvvet – Elektriksel Alan

13 ELEKTRİK AKIMI

13.a Elektrik Akımı – Ohm Kanunu

13.b Dirençlerin Bağlanması – Lambaların Parlaklığı

14 MIKNATISLAR

14.a Mıknatıslanma

15 IŞIK BİLGİSİ – DÜZLEM AYNA

15.a Işık Bilgisi – Renklenme

15.b Düzlem Ayna

16 KÜRESEL AYNALAR

16.a Çukur ve Tümsek Aynalar

17 IŞIĞIN KIRILMASI

17.a Işığın Kırılması

18 MERCEKLER

18.a İnce ve Kalın Kenarlı Mercekler

» YGS Kimya Konuları

1 TEMEL MADDE BİLGİSİ

1.a Maddenin Fiziksel Hâli, Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

1.b Maddenin Sınıflandırılması, Arı Madde, Element, Bileşik, Karışım

1.c Hâl Değişimleri, Isı – Sıcaklık

2 ATOM BİLGİSİ

2.a Atomun Temel Tanecikleri, İzotop, İzoton, İzobar, Allotrop Kavramları

2.b İyon Kavramı, Enerji Düzeyleri, Orbitaller ve Elektron Dağılımı

2.c Bileşik Oluşumu ve Bağlar

3 PERİYODİK CETVEL

3.a Tanımı, Periyodik Cetvelde Yer Bulma

3.b Grup ve Periyot Özellikleri

3.c Özel Gruplar ve Bileşik Oluşumu

4 MOL KAVRAMI

4.a Avogadro Sayısı, Mol Sayısı, Atom Kütlesi, Mol Kütlesi

4.b Mol Problemleri

4.c Basit Formül ve Molekül Formülü

5 KİMYANIN TEMEL KANUNLARI

5.a Kütlenin Korunumu Kanunu ve Sabit Oranlar Kanunu

5.b Dalton Atom Teorisi ve Katlı Oranlar Kanunu

5.c Avogadro Hipotezi ve Birleşen Hacim Oranları

6 KİMYASAL TEPKİMELER

6.a Kimyasal Tepkimeler ve Tepkime Türleri

6.b Tepkime Denklemleri ve Denklemin Yorumu

6.c Kimyasal Hesaplamalar

7 GAZLAR

7.a Gazların Genel Özellikleri, Kinetik Teori

7.b Gaz Basıncının Ölçülmesi

7.c P, V, n, T İlişkileri

8 KARIŞIMLAR

8.a Çözeltiler ve Çözeltilerin Genel Özellikleri

8.b Kütlece Yüzde Derişim, Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

8.c Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası, Karışımların Ayrılması

» YGS Biyoloji Konuları

1 BİR BİLİM OLARAK BİYOLOJİ

1.a Bir Bilim Olarak Biyoloji

2 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

2.a CanlılarınTemel Bileşenleri – I (İnorganik ve Organik Maddeler)

2.b Canlıların Temel Bileşenleri – II (Karbonhidratlar)

2.c Canlıların Temel Bileşenleri – III (Yağlar)

2.d Canlıların Temel Bileşenleri – IV (Proteinler)

2.e Canlıların Temel Bileşenleri – V (Enzimler)

2.f Canlıların Temel Bileşenleri – VI (Vitaminler – ATP)

2.g Canlıların Temel Bileşenleri – VII (Nükleik Asitler)

2.h Canlıların Temel Bileşenleri – VIII (KARMA – I)

2.I Canlıların Temel Bileşenleri – IX (KARMA – II)

3 HÜCRE, METABOLİZMA

3.a Hücre – I (Hücre Çeşitleri, Hücre Çeperi, Hücre Zarı)

3.b Hücre – II (Madde Alışverişi)

3.c Hücre – III (Organeller)

3.d Hücre – IV (Çekirdek, Kromozomlar,Metabolizma)

3.e Hücre – V (KARMA – I)

3.f Hücre – VI (KARMA – II)

4 VİRÜSLER, BAKTERİLER

4.a Virüsler ve Bakteriler – I

4.b Virüsler ve Bakteriler – II

5 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

5.a Canlıların Sınıflandırılması – I

5.b Canlıların Sınıflandırılması – II

6 CANLILARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

6.a Canlıların Genel Özellikleri

7 CANLILARIN BESLENME ŞEKİLLERİ VE YAŞAMSAL İLİŞKİLERİ

7.a Canlıların Beslenme Şekilleri ve Yaşamsal İlişkileri – I

7.b Canlıların Beslenme Şekilleri ve Yaşamsal İlişkileri – II

8 EKOLOJİ

8.a Ekoloji – I (Populasyonlar)

8.b Ekoloji – II (Komüniteler, Ekosistemler, Besin Zinciri)

8.c Ekoloji – III (Besin Piramitleri, Madde Döngüsü)

8.d Ekoloji – IV (KARMA – I)

8.d Ekoloji – V (KARMA – II)

9 FOTOSENTEZ

9.a Fotosentez (Fotosentez Yapan Yapı ve Organizmalar)

10 HÜCRE SOLUNUMLARI

10.a Hücre Solunumları

10.b Fotosentez ve Hücre Solunumları

11 HÜCRE BÖLÜNMELERİ

11.a Hücre Bölünmeleri

Viewed 15232 times

1 YORUM

  1. Sınav sistemini zorlaştırdıkça zorlaştırıyorlar bizim ders çalışmaktan başka işlerimiz de var hiç olmazsa sosyal hayatımız var bu ne ya!!

CEVAP VER