2, 3, ve 4, Sınıf İngilizce Müfredat Değerlendirme Raporu

0
319

2017-2018 GÜVENLİK İLKÖĞRETİM OKULU İNGİLİZCE DERSİ MÜFREDAT PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORUDUR (2. 3. ve 4. Sınıflar)

(A1) 2 

Genel değerlendirme:

 

İkinci ve Üçüncü sınıf müfredat programında konular, kazanımlar, beceriler ve aktiviteler genellikle çocukların yaş grubuna uygun hazırlanmıştır ve eğlencelidir.

 

2., 3. Ve 4. Sınıflarda okutulacak olan kitabın içeriği çocukların ilgisini çekmelidir ve sınıfta rahat uygulanabilecek oyun ve aktiviteler içermelidir. Bu yaş grubunda kelime öğretmek için animasyonlu oyunlar ve konuyla alakalı animasyon hikayeler çok eğlenceli ve öğretici oluyor. Ayrıca sınıf içi bol hareket içeren eğitici oyunlar kitaba eklenmelidir.

Tüm sınıflarda işlenen konular genel olarak çocukların seviyesine uygun olsa da eğitici oyun ve aktiviteler bu yaş gruplarında çok zaman aldığı için ders saatinin 2 saat olması yeterli gelmemektedir.

  1. Sınıflarda konu yoğunluğu sebebi ile uzun süren konuşma aktivitelerine yeterince zaman ayıramamaktayız. 2. ve 3. Sınıflarda ise çocukların konuyu özümsemesi için daha bol zaman gerekmektedir. 4. Sınıflarda konular azaltılıp yazma aktiviteleri çok sıkmayacak şekilde biraz artırılabilir. Şu anda bol ama sıkıcı olan listening aktiviteleri daha eğlenceli olmalıdır.

 İkinci Sınıflar:
Üçüncü ünite Türkçeye benzer kelimeler bu yaş grubu için faydalı, kolay ve eğlenceli, fakat İngilizce alfabenin okunuşları çok farklı ve zor olduğu için öğrenciler kelimeleri hecelemekte zorlanmaktadır ve moralleri bozulmaktadır. İngilizce alfabenin 4. Sınıfta tekrar edilmesinin faydalı olabilir.

Dördüncü üniteye ‘posessions’ (have got) konusunun eklenmesini basit işlendiği sürece uygun olacaktır.

Üçüncü Sınıflar:

‘Wheels of Fortune’ ünitesinin kaldırılması ve yerine genel tekrar ve hazırlık niteliğinde bir konunun eklenmesi olumludur. Öğrenciler her ne kadar çark oyunu hazırlarken eğlense de, karışık soru sormak ve oyun kurallarını yönetmekte zorlanmaktaydı.

 

‘Şimdiki zaman’ konusunun kaldırılıp yerne ‘simple suggestions’ getirilmesi çok uygun olmuş çünkü 3. Ünitedeki ‘ability’ (can-can’t) konusundan hemen sonra birden ‘şimdiki zaman’ (Ving) kazanımı öğrencilerin zorlanmasına sebep olmaktaydı.
Beşinci ünitedeki şekiller kazanımının oyuncaklar konusundan 6. Üniteye aktarılmasının da daha uygun olabilir.

Possessions (have-has got) konusunun gerekli olduğunu düşünüyoruz ancak kazanım basit bir şekilde verilmesi önemlidir.

 

Dördüncü Sınıflar:
Dördüncü sınıflarda hazırlanan müfredat programı genel olarak çocukların seviyesine uygun hazırlanmıştır. Sadece konuların içeriği biraz daha kapsamlı olduğundan daha eğlenceli konuşma etkinliklerine yeterince zaman ayrılamamaktadır. 4. Sınıf öğrencilerinin gelişimleri göz önünde bulundurulduğunda, daha ileri seviyede kelimelerin verilmesi düşünülebilir. Ayrıca, görsellerin çizgi karakterlerden ziyade daha gerçekçi karakterlere dönüştürülmesi ilelereyen senelere öğrencileri hazırlayabilir.

Have-has kazanımı konu ile paralel gitse de zaman kısıtlaması ve kafa karıştırmaması açısından önceden ayrı bir ünitede verilmesi daha uygun olabilirdi.

 

Sonuç olarak;

Şimdiye kadarki tecrübelerimize dayanarak, en etkili kitabın 3. Sınıf kitabı olduğunu ileri sürebiliriz. Ancak, 2. ve 4. sınıfların kitaplarında öğrencilerin düzey ve motivasyonları açısından iyileştirmelerin yapılması olumlu olabilir.

Zümre öğretmenleri:

CEVAP VER

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.