Teog İngilizce Sınav Soruları

Salı günü gerçekleştirilen Teog İngilizce Sınav Soruları 28 Nisan (Sizlerden Gelen)

Atatürk'ün Öğrenim Hayatı

Atatürk’ün Öğrenim Hayatı   Küçük Mustafa, Şemsi Efendi İlkokulu’ndan sonra bir süre Selânik Mülkiye Rüştiyesi’ne devam etti ise de Kaymak Hafız adlı Arapça öğretmeninin kendisine haksız yere sopa ile vurması üzerine bu okuldan ayrıldı ve Askerî rüştiyeye giden bir komşu çocuğunun giyimini ve genel olarak subayların kılığını pek beğenen küçük Mustafa, askerî rüştiiyeye girmek ister; askerlikten ürken annesi ise bunu istemez, ancak Mustafa bir akrabasının […]

TV’nin Çocuklara Etkisi – Zararları

TV’nin Çocuklara Etkisi / Zararları 20. Yüzyılın en büyük buluşları arasında kitle iletişim araçları yer almaktadır. Bunlar içerisinde şüphesiz en önemli yeri de Televizyon almaktadır. TV insanlık tarihi adına büyük gelişmelere vesile olmuş ve halada etkileri açısından insanlık adına tartışılmaz bir noktada yerini korumaktadır. TV evlerde yerini almadan önce ve aldıktan sonra diye aile hayatını ikiye ayırmak belkide pek fazla yanlış olmaz. Bizim konu başlığımızdan […]

Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell 1876′da Telefonun icadı ile tanınan Alexander Graham Bell, 1847 de İskoçyada Edinburgh da doğdu. Ontario ya yerleşti, daha sonra Amerikaya, ve Boston’a yerleşti. Aslında Graham Bell, sağırların sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bunu başaramadı ama her gün yeni bir özelliğe kavuşan telefonla birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanların birbirlerini duymalarını sağladı. Telefonun yaratıcılarından olan Graham Bell’in annesi doğuştan sağırdı. Dedesi ve babası yıllarını sağırlara adadı. […]

1927 Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü

1927 Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü Demiryollarının yapımı ve işletmesi için kurulan ve Nafıa Vekaleti‘ne bağlı olarak çalışan müdürlükler 1927′de birleştirilerek Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi olarak kuruldu. Bu kuruluşun adı, 1929‘da Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü, 1931′de ise Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü olarak değiştirildi. Bugünkü adını aldığı 1953′e değin katma bütçeli devlet kuruluşu iken, o yıl İktisadi Devlet Teşekkülüne dönüştürüldü. 1984′te ise […]

Mustafa Kemal ATATÜRK Hakkında, Savaşlar, Zaferler, Kazanımlar (1881-1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK Hakkında, Savaşlar, Zaferler, Kazanımlar (1881-1938) Mustafa KemalAtatürk 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın’dan Makedonya’ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti […]

Güneş, Dünya ve uydusu Ay

"GÜNEŞ" – "DÜNYA" VE UYDUSU "AY" Eskiler neden Dünya‘nın düz olduğunu düşünürlermiş ki? Ay tutulması sırasında, Dünyanın Aya düşen gölgesinin çember şeklinde olması bile Dünyanın yuvarlak olduğunu göstermeğe yeterdi… Ama, tabiatıyla bunu düşünebilmek için, önce merkezinde Güneşin, onun çevresinde gezegenlerin, gezegenlerin çevresinde ise kendi uydularının döndüğü bir "Güneş sistemini" kavramlaştırabilmek ve "Ay tutulmasını" cinlerle perilerle değil bir "doğa olayı" olarak açıklayabilmek gerekiyordu. Dünya gezegeni (Terra), […]

Buzullar

Buzullar Kalıcı Kar Sınırı Kutuplar çevresinde ve dağların yüksek kısımlarında hava sıcaklığı düşük olduğundan yağışlar kar biçimindedir. Yoğun karların tümü yıl içinde eriyemez. Erimeden kalan bu karlara kalıcı kar ya da toktağan kar denir. Kalıcı karların başladığı yüksekliğe kalıcı kal sınırı denir. Kalıcı Kar Sınırı Enleme ve bakı durumuna göre kalıcı kar sınırı değişmektedir. Örneğin : Kuzey Yarım Küre’de bulunan Türkiye’de dağların yamaçlarında kalıcı kar […]

Uluslararası İzmir Fuarının Kuruluşu

Uluslararası İzmir Fuarı Atatürk‘ün talimatı ile Cumhuriyet’in ilanından 8 ay önce 17 Şubat 1923′te İzmir‘de toplanan Birinci Türkiye İktisat Kongresi, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kurulması sürecini başlattı. Kongre binası olarak İkinci Kordon’da Osmanlı Bankası Deposu olan Hamparsomyan binası seçildi. Burada, el tezgahı ve küçük sanayi ürünleri; İsparta, Kula, Gördes, Uşak kilimleri ve halıları, yağ ürünleri, sabunlar, makarna ve unlu yiyecekler, kolonyalar, helvalar, ihraçlık pamuklar, ayakkabı, mobilyalar, […]

Hal ekleri

HAL EKLERİ Cümlede herhangi bir anlam değişikliği meydana getirmeyen eklerdir. a) “i” hali (Belirtme durumu eki): Yüklemin belirttiği varlığı ifade ederken kullanılan ektir. Yükleme sorulan NEYİ, KİMİ, NEREYİ, sorularının cevabı olan yerlerde görülür. ÖRNEK: Arabayı henüz yıkamamışlar. (Yükleme neyi sorusunu sorduk.) “i” hal eki YÜKLEM   -Toplantıya Ayşeyi çağırmamış.(Yükleme kimi sorusunu sorduk.) YÜKLEM   NOT: “ı, i, u, ü” ünlüleri bir sözcüğün üzerine tek başına […]

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 EKİM 1918)

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 EKİM 1918) Osmanlı Devleti adına Rauf Orbay, itilaf devletleri adına da İngiliz Amiral Caltiog imza atmışlardır. Maddeleri: a- Boğazların yönetimi İtilaf Devletlerine teslim edilecek. b- Osmanlı orduları dağıtılacak, silah cephanesine el konulacak. c- Haberleşme araçlarına el konulacak. d- Güvenliklerini tehdit edecek bir duru olursa istedikleri yeri işgal edeceklerdir. (7. Madde) e- Doğudaki 6 ilde (Vilayet-i Sitte) (Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Sivas, […]

DAVETİYE

DAVETİYE Telli pullu, anlı , şanlı bir gelin; Aynalar, gelin ! Bir güzelki , en güzeli güzelin; Gönüller, gelin! Sonsuz gerçek, habercisi ezelin; Kitaplar, gelin! Ey karanlık, gelmektedir ecelin; Işıklar, gelin ! Toplanın hep, derlenin hep, düzelin; Yığınlar, gelin ! En güzeli, en güzeli , güzelin; Habercisi , habercisi. ezelin; Tellerinde şafak söken bir gelin; Anneler , babalar, çocuklar , gelin !.. Necip Fazıl Kısakürek

American Accent Training, Amerikan Aksanı Geliştirme

American Accent Training, Amerikan Aksanı Geliştirme American Accent Training, Amerikan Aksanı Geliştirme DOWNLOAD American Accent Training, burada genel kesimin sıkıntı yaşadığı telaffuz ve aksan konusunda bilgilenebilirsiniz… Dosya-Boyutu: 1,81 MB Şifre yoktur…

Seyit Onbaşı, Seyit Ali Çubuk

Seyit Ali Çubuk Seyit Ali Çubuk, veya Seyit Ali Onbaşı, (d. Eylül 1889, Havran – ö. 1939) Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde çarpışan asker. Memleketi Balıkesir’in Havran ilçesidir. 1909 yılında Osmanlı Ordusu’na katıldı. Balkan Savaşı’nda çarpıştı. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile Çanakkale Cephesi’nde topçu eri olarak göreve başladı. Rütbesinin ne zaman onbaşıya yükseltildiğine ilişkin bilgi yoktur. 18 Mart 1915′de Müttefik donanması Çanakkale Boğazı’nı geçmek için […]

Sahne-i Ömrümden Nefs-i Emmareye Hitabım

Sahne-i Ömrümden Nefs-i Emmareye Hitabım Sünbül ü verd ü nârını…eyimÂlemin bağ-zârını…eyim Hâsılı nev-baharını…eyim!Andelib-i nizârını…eyim Şeb-i tarîk ü rûz-ı rûşenininBana yoktur lüzumu gülşeninin, Hepsinin tâ mezarını…eyim!Ne gulâmının ne de zenninin Hayli güçtür bana cefâ etmek,Ağlamam ben, ben erkeğim erkek, Atını al, tımarını…eyim!Minnet etmem bu ömre de felek, Yüzdürüp sonra kündeden atmak,Güççedir bu fakiri aldatmak, Ben senin i’tibarını…eyim!Gözünü aç da sen bana bir bak, Gülünün reng ü […]

Bırakın ışığınız yayılsın

Uzaklarda küçük bir kasabada genç bir adam kendi işini kurdu. Bu, iki caddenin köşesinde bir perakendeciydi. Adam dürüst ve dost canlısıydı. İnsanlar onu seviyorlardı. Ondan alış-veriş yapıyorlar ve arkadaşlarına tavsiye ediyorlardı. Adam bir yıl içinde bir dükkandan, Amerika’nın bir ucundan diğerine uzanan bir zincir oluşturdu. Bir gün hastalanıp hastaneye kaldırıldı. Doktorlar az zamanı kalmış olabileceğinden endişe ediyorlardı. Üç yetişkin çocuğunu yanına çağırdı ve onlara bir […]

Her Hakkı Saklıdır © 2013 ingilizceogretim.com - Copyright © 2013 ingilizceogretim.com All rights reserved. Ferhat Bayık tarafından tasarlanmış ve İngilizce Dersler yazılmıştır.
İLETİŞİM

Sitemizde 1,596 adet konu ve 3,400 yorum bulunmaktadır..

24 adet sorgulama 1,613 saniye içinde yüklendi.