Teog İngilizce Sınav Soruları

Salı günü gerçekleştirilen Teog İngilizce Sınav Soruları 28 Nisan (Sizlerden Gelen)

This, that/ these, those

This, that/ these, those This ve that Türkçe’de “bu” ve “şu” ifadelerinin karşılığıdır. İngilizce’de kullanımları aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir. Konuşurken bize yakın olan nesneler için “this“ (bu) Konuşurken bize uzak olan nesneler için “that“ (şu) Konuşurken bize yakın olan nesneler için “these“ (bunlar) Konuşurken bize uzak olan nesneler için “those“ (şunlar) EXAMPLES This book (bu kitap) – These books (bu kitaplar) This student (bu öğrenci) […]

Comparative Proje, Performans Ödevi Örnekler -3

Comparative Performans Ödevi, Superlative Proje ÖDEVİ, Superlative performans ödevi, Comparative ile ilgili örnek cümleler, Superlative ile ilgili örnek cümleler

İngilizce bir cümlede sözcük dizimi

WORD ORDER IN AN ENGLISH SENTENCE (İngilizce bir cümlede sözcük dizimi) İngilizce sözcük dizimi, Türkçe sözcük diziminden farklıdır. Türkçe bir cümlede yüklem cümlenin sonunda yer alır ve özneyi de içinde barındırır. Ben İngilizce çalışırım. Özne         Nesne      Yüklem Subject     Object       Verb cümlesini, “İngilizce çalışırım.” biçiminde de ifade edebiliriz ve ikinci cümlede özneyi açık olarak göremediğimiz halde, öznenin 1. tekil şahıs olduğunu yüklemdeki -m takısından anlarız.Bu durum […]

Modal’ ların Past ve Future Kullanımlarının Özel Anlamları

  Modal’ ların Past ve Future Kullanımlarının Özel Anlamları   Could – Was / Were able to Kullanımı   Could, (…e biliyordu.) geçmişte yapılmış sürekli olaylar için kullanılır ve içinde bir “yor” anlamı gizlidir.(Could not ile Couldn’t kullanımlarının anlamları birbirinden farklıdır. Bunları sonraki derslerimizde öğreneceğiz. Yazı dilinde kısaltma yapmak uygun değildir.)   Was / Were able to, (…e bildi) geçmişte yapılmış bir tek olay için […]

İngilizce Deyimler, English Idioms

İngilizce Deyimler, English Idioms,
as easy as pie: çok kolay , çok basit
at the eleventh hour: son anda,son dakikada,nerdeyse geç oluyordu
bad-mouth: muhtemelen birisiyle ilgili kötü,gerçek olmayan şeyler söylemek

Bütün İngilizce Kitaplarının Dinleme Metinleri CD’leri

İlköğretim İngilizce Kitap Cdleri,İlköğretim İngilizce Kitap Metinleri Dinleme, Dinleme Metinleri, İngilizce Dinleme metinleri

Few / A Few / Little / A Little

*Sayılabilen (çoğul) isimlerle kullanılır “az “anlamını verir. Olumsuz bir anlam taşımaktadır. Bahsettiğimiz nesnenin sayıca çok az olduğunu, yeterli olmadığını ifade eder.
– I have got few friends in the school so I am lonely.(Az arkadaşım var bu yüzden yalnızım.)

– They have got few chairs in the room.(Oda da az sandalyeye sahipler.)

Ding dang dong Şarkısı ve Türkçe Çevirisi

Morning bells are ringing, Morning bells are ringing.
Ding,dang,dong. Ding,dang,dong.
Are you sleeping, Are you sleeping,
Little John, Little John?

The Past Perfect Continuous

The Past Perfect Continuous “The Past Perfect Continuous” mişli geçmiş zamanın devam eden şeklidir. Bildiğiniz gibi “The Past Perfect” geçmişte belli bir zamandan daha önce olmuş olaylara işaret eder. İşte“The Past Perfect Continuous” geçmişte belli bir zamandan önce başlamış veo zaman içersinde sürerlik kazanmış aksiyonlardır. Bu zaman türü “The Past Continuous” e benzer ama aralarındaki fark “The Past Continuous” geçmişte belli bir zamanda başlamıştır, belli […] • FACEBOOK
 • GOOGLE
 • YAHOO MYWEB
 • TWITTER
 • Başlangıç Seviyeler için İngilizce
 • Gündelik İngilizce
 • Sözlük-Dictionary
 • Telaffuz-Pronunciation
 • Her Hakkı Saklıdır - Copyright © 2015 ingilizceogretim.com - All rights reserved by Ferhat Bayık

  Sitemizde 1,600 adet konu ve 3,691 yorum bulunmaktadır..

  42 Sorgu Süresi:1,274