Osmanlı’ya hasta adam diyen kim

Osmanlı Devleti’nin zayıf düştüğü zamanlarda Rus kanadından bir açıklama gelir ve dönemin Çarı olan Nikolay şöyle bir ifade kullanır “Kollarımız arasında, ağır hasta bir adam var.”

Question Words

Soru Kelimelerinin İsim Cümleciklerinde Bağlaç Olarak Kullanılması Questıon Words (QW) What: ne Where: nerede, nereye When: ne zaman Who: kim Whom: kimi, kime From whom: kimden With whom: kiminle To whom: kime Whose: kimin Which: hangi How: nasıl Why: niçin How many: kaç tane, ne kadar, kaç (sayılabilenler için) How much: kaç tane, ne kadar, kaç (Sayılamayanlar için) How long: ne kadar (zamanı sorar) How […]

The Past Perfect Continuous

The Past Perfect Continuous “The Past Perfect Continuous” mişli geçmiş zamanın devam eden şeklidir. Bildiğiniz gibi “The Past Perfect” geçmişte belli bir zamandan daha önce olmuş olaylara işaret eder. İşte“The Past Perfect Continuous” geçmişte belli bir zamandan önce başlamış veo zaman içersinde sürerlik kazanmış aksiyonlardır. Bu zaman türü “The Past Continuous” e benzer ama aralarındaki fark “The Past Continuous” geçmişte belli bir zamanda başlamıştır, belli […]

Superlative proje, performans ödevi örnekler – 2

superlative, the most, the -est Performans Ödevi, Superlative Proje ÖDEVİ, Superlative performans ödevi, superlative, the most, the -est ile ilgili örnek cümleler, Superlative ile ilgili örnek cümleler

Greetings (Selamlaşmalar)

Greetings (Selamlaşmalar) Hello! (Merhaba) Hi! (Selam) Hey! (Hey!) Hi there! (Merhaba) Hello there! (Merhaba) Good morning! (Günaydın) Good afternoon! (Tünaydın) Good evening! (İyi akşamlar) Good night! (İyi geceler) How are you? (Nasılsın?) How are you doing? (Nasılsın?) How is it going? (Nasıl gidiyor?) How are things? (Durumlar nasıl?) What’s new? (Ne haber?) What’s up? (Ne var ne yok?) What’s going on? (Neler yapıyorsun?) Where have […]

Adverbs, Zarflar

Adverbs “Adverb” kelimesi Türkçedeki karşılığı ile “Zarf” anlamına gelmektedir. Bu konu boyunca bilinmesi gereken ana noktalardan birisi, İngilizce de “Adverb” lerin sonuna “–ly” eki almasıdır. Bahsettiğimiz “–ly” ekleri sıfatların yani “Adjectives” lerin sonuna getirilir. Örneğin: clear / clearly, easy / easily, happy / happily. Not: easily ve happily zarflarından sonra “–ly” eki getirilirken, “y => i” “y” harfinin “i” harfine dönüşmesini anlamadıysanız, Acemiler için İngilizce […]

Articles

ARTICLES (a-an-the)   A/AN   * “A-an” isimlerin önüne gelip ve “ herhangi bir “ tanesi anlamını verir.Örneğin bir öğrenci bütününden hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçelim. Bu seçtiğimiz öğrenci herhangi bir özelliği olmayan, benzerleri içinden sadece herhangi biridir veya bir şey not almak için karşımızdan bir kalem istediğimizde, herhangi bir kalem istiyoruzdur. İngilizce’de isimleri kullanma ihtiyacı hissettiğimizde mutlaka onları genelleştiren bazı eklere ihtiyaç duyulur […]

Subjunctive Mood (İstek kipi)

Subjunctive Mood (İstek kipi) Türkçe’de dilek kipi “…mesi, …ması” şeklindedir. Mümle olarak örneklersek; Ben Ali’nin burda olmasını istiyorum. Doktor O’na dinlenmesini söyledi, gibi. İngilizce’de Subjunctive Mood (SM)’un kullanıldığı belli fiiller vardır. Bunların sayısı 15’tir. Eğer bu fiiller temel cümlede kullanılırsa mutlaka yan cümlecikte SM kullanımını isterler. Bu fiilleri kolay olsun diye grup halinde yazacağız. Aşağıdaki Fiillerden sonra İstemek Fiilleri: Desire Request Ask Beg Urge Demand […]

Comparative Proje, Performans Ödevi Örnekler – 5

Comparative Performans Ödevi, Superlative Proje ÖDEVİ, Superlative performans ödevi, Comparative ile ilgili örnek cümleler, Superlative ile ilgili örnek cümleler

Comparative  Proje, Performans Ödevi Örnekler -3

Comparative Performans Ödevi, Superlative Proje ÖDEVİ, Superlative performans ödevi, Comparative ile ilgili örnek cümleler, Superlative ile ilgili örnek cümleler


Her Hakkı Saklıdır - Copyright © 2015 ingilizceogretim.com - All rights reserved by Ferhat Bayık

Sitemizde 1,598 adet konu ve 3,707 yorum bulunmaktadır..

61 Sorgu Süresi:1,606