Teog İngilizce Sınav Soruları

Salı günü gerçekleştirilen Teog İngilizce Sınav Soruları 28 Nisan (Sizlerden Gelen)

Inversion Forms, Never, Rarely, Hardly Ever, Scarcely

İngilizce Devrik Yapılar – Inversion Forms Never, Rarely, Hardly ever, Scarcely, barely Seldom zarflarının düz cümlede ve devrik cümlede kullanımları… Merhaba arkadaşlar, bu konuda İngilizce’deki devrik yapıları göreceğiz. Bildiğiniz gibi Never, Rarely, Hardly ever, Scarcely, Barely, Seldom kelimeleri cümleye hemen hemen hiç anlamı katar. Diğer bir deyişle bu kelimeler anlam olarak cümleyi olumsuz yapar. Şöyle düşünün, I hardly ever go to cinema cümlesinin anlamı “Ben […]

TO BE, am-is-are

“TO BE” am-is-are “TO BE” etrafımızdaki nesneleri tasvir etmek, niteliklerini, konumlarını belirtmek istediğimizde kullanacağımız temel fiildir. İngilizce bir cümle kurarken kesinlikle bir yükleme ihtiyaç duyulur. İçinde yüklem bulunmayan hiçbir yapının cümle olamayacağını zaten biliyoruz.   John zayıftır sıfat Jane bir öğrencidir isim   cümlelerinde ilk bakışta bir yüklem görülemez. Bunlar Türkçe dilbilgisinde isim ve sıfat fiillerdir. Oysa İngilizce’de isim ve sıfat fiil diye yapılar yoktur. […]

Örnek Model Cümleleri

Örnek Model Cümleleri He may have been waiting for us. (O bizim için beklemekte olabilir.) He may have resigned. (O istifa etmiş olabilir.) They must be studying now. (Onlar çalışıyor olmalı.) She must have been developing a new method. (O yeni bir metot geliştirmekte olmalı.) He was able to see his boss. (O patronunu görebildi.) He has been able to see his boss. (O patronunu […]

How many / How much soru cevap

“How many” ve “How much” bir şeyin miktarını sormak için kullanılmaktadır. How many, kaç tane demektir ve sayılabilen isimlerin miktarını sormak için kullanılır. Sayılabilen isimler çoğul olabildiklerinden soruda da çoğul halleriyle kullanılırlar.How much, ne kadar anlamına gelmektedir ve sayılamayan isimlerin miktarını sormak için kullanılır.

Aynı zamanda how much bir şeyin fiyatını sormak için de kullanılır. Sayılamayan isimler de her zaman tekil olduklarından how much sorusunda da tekil olmalıdırlar.

Önbüro’da kullanılan kısaltmalar, ingilizcesi ve anlamları

ÖNBÜRO’DA KULLANILAN KISALTMALAR, İNGİLİZCESİ VE ANLAMLARI Front Office manager   : Önbüro müdürü Public relation manager  : Halkla ilişkiler müdürü Front cash                : Ön kasa Doorman                   : Kapıcı Bell captain               : Bellboyların şefi Bell boy                   : Bagaj taşıyıcı Lift man                  : Asansörcü PAge boy                 : Gazeteci Clock room               : Vestiyer İnformation              : Danışma Telephone Operatör     : Santral memuru Eerly check out          : Erken ayrılma Late check […]

Subjunctive Mood (İstek kipi)

Subjunctive Mood (İstek kipi) Türkçe’de dilek kipi “…mesi, …ması” şeklindedir. Mümle olarak örneklersek; Ben Ali’nin burda olmasını istiyorum. Doktor O’na dinlenmesini söyledi, gibi. İngilizce’de Subjunctive Mood (SM)’un kullanıldığı belli fiiller vardır. Bunların sayısı 15’tir. Eğer bu fiiller temel cümlede kullanılırsa mutlaka yan cümlecikte SM kullanımını isterler. Bu fiilleri kolay olsun diye grup halinde yazacağız. Aşağıdaki Fiillerden sonra İstemek Fiilleri: Desire Request Ask Beg Urge Demand […]

Business (Iş Meseleleri)

Business (Iş Meseleleri) Name (İsim) Phone (Telefon) Address (Adres) Preious occupation (Önceki iş) Income level (Gelir düzeyi) Sex (Cinsiyet) Gender (Cinsiyet) Religion (Din) DOB (Doğum tarihi) Place of birth (Doğum yeri) SSN (Sosyal güvenlik numarası) Marital status (Medeni durum) Account number (Hesap numarası) Race (Irk) Ethnic gruop (Etnik grup) Age (Yaş) What is the salary (Maaş ne kadar) Is it part time or full time? […]

Comparative and Superlative Forms

The comparative form, which is made by adding -er or a preceding more to the adjective, shows either a greater degree or makes a comparison between two persons or things.

Few/ A few/ Little/ A little

FEW / A FEW / LITTLE / A LITTLE   FEW   *Sayılabilen (çoğul) isimlerle kullanılır “az “anlamını verir. Olumsuz bir anlam taşımaktadır. Bahsettiğimiz nesnenin sayıca çok az olduğunu, yeterli olmadığını ifade eder.   – I have got few friends in the school so I am lonely.(Az arkadaşım var bu yüzden yalnızım.) – They have got few chairs in the room.(Oda da az sandalyeye sahipler.) […]


 • FACEBOOK
 • GOOGLE
 • YAHOO MYWEB
 • TWITTER
 • Başlangıç Seviyeler için İngilizce
 • Gündelik İngilizce
 • Sözlük-Dictionary
 • Telaffuz-Pronunciation
 • Her Hakkı Saklıdır - Copyright © 2015 ingilizceogretim.com - All rights reserved by Ferhat Bayık

  Sitemizde 1,591 adet konu ve 3,691 yorum bulunmaktadır..

  46 Sorgu Süresi:1,511