12 English Jokes

English Jokes  – İngilizce Şakalar   A young blonde woman is distraught because she fears her husband is having an affair, so she goes to a gun shop and buys a handgun. The next day she comes home to find her husband in bed with a beautiful redhead. She grabs the gun and holds it to her own head. The husband jumps out of bed, […]

Can – Can’t Modal

CAN   *Çok kolay ve oldukça anlaşılır bir konudur.Anlamı “yapabilmek” demektir.Tüm öznelerle kullanılır ve hepsinde fiilden önce gelip,fiile yapabilme anlamı katar.   -I can run fast.(Hızlı koşabilirim.) -You can swim(Sen yüzebilirsin) -They can do this question.(Onlar bu soruyu yapabilirler.) -We can speak 4 languages.(Biz 4 dil konuşabiliriz.) -He can understand her.(O,onu anlayabilir.) -She can read more fluently.(O daha akıcı bir şekilde okuyabilir.)   *Eğer bir […]

Tenses, Zamanlar Özeti

TENSES (Zamanlar) A) Simple: Do + V1 1.) Past (-di) 2.) Present (-ir) 3.) Future (-ecek) B) Continuous: (-yor) Be + V1……ing 1.) Past (-yordu) 2.) Present (-yor) 3.) Future (-yor olacak) C) Perfect: (-miş) Have + V3 1.) Past (-mişti) 2.) Present (-miş) 3.) Future (-miş olacak) D) Perfect Continuous: (-mekte) Have Been + V1……ing 1.)Past (-mekteydi) 2.)Present (-mekte) 3.)Future (-mekte olacak) To speak: […]

Superlative Structures

*En üstünlük derecesidir.Örneğin; alışveriş merkezine gittik ve kendimiz için bir şeyler bakıyoruz.Satıcıların ağzından mutlaka bu en iyi maldır, hepsinin içinde en güzeli budur gibi sözler duyarız.İşte biz superlative yapısını bunlar için kullanırız.Bu yapının da bazı kuralları vardır.

Family Tree – Ailenin Üyeleri

Family Tree – Ailenin Üyeleri, Members of a family

c harfi ne zaman s ne zaman k okunur?

“c” harfi ne zaman “s” ne zaman “k” okunur? Eğer “c” harfinden sonra gelen harf kalın ünlüyse yani a-o-u ise “k” olarak (examples: can, car, cool, corn, curser, curl) eğer ince ünlüyse yani e-i ise “s” olarak (examples: censor, center, city, cinema) kullanılıyor.

Matematikte ne kadar iyisin?

Rivayete göre en az 120 IQ gerekiyormuş bu soruyu çözebilmek için.
Matematik senin için mantık demekse eğer, bu soru tam sana göre soruyu çözmeye çalış ve cevabını yaz, bakalım kaç kişi bilebilecek bu soruyu…

Future Perfect Tense –Gelecekteki Yakın Geçmiş Zaman

Gelecekte anılan zamanda tamamlanmış olacak işleri anlatırken. Bu anlatımda zaman cümlecikleri veya saat kullanırız. Genellikle by kelimesinden yararlanırız.

Modalların Past ve Future Halleri

Modal’ ların Past ve Future Kullanımlarının Özel Anlamları Could – Was / Were able to Kullanımı Could, (…e biliyordu.) geçmişte yapılmış sürekli olaylar için kullanılır ve içinde bir “yor” anlamı gizlidir.(Could not ile Couldn’t kullanımlarının anlamları birbirinden farklıdır. Bunları sonraki derslerimizde öğreneceğiz. Yazı dilinde kısaltma yapmak uygun değildir.) Was / Were able to, (…e bildi) geçmişte yapılmış bir tek olay için kullanılır. We could see […]

The Present Continuous Tense

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE 2-1 FORM Affirmative (olumlu) Negative (olumsuz) Interrogative (soru) I am writing now. You are reading a book. He/She/It is eating lunch. We are listening to music. You are working hard. They are discussing their financial problems. I am not writing now. You are not reading a book. He/She/It is not eating lunch. We are not listening to music. You are not […]


Her Hakkı Saklıdır - Copyright © 2015 ingilizceogretim.com - All rights reserved by Ferhat Bayık

Sitemizde 1,597 adet konu ve 3,700 yorum bulunmaktadır..

57 Sorgu Süresi:1,491